Informatie

Huren

Vloeroppervlakte : 8.162 m2, verdeeld over 16 bouwlagen
Deelverhuur : verhuur per etage is mogelijk
Parkeren : 250 plaatsen