Het ledscherm op de noordgevel van EnTrada is weer in de lucht!